Reference

Reference

  DELTA PETROL gradi, održava i
     servisira benzinske stanice
       najvećih kompanija

energopetrol

       INA-MOL1
     petrol logo
          images
 junuzovic
   HIFA GROUP
       FreeVector-Gazprom-Logo

 

Preko 200 privatnih benzinskih
                  stanica

 

                                                                          ENRGETSKO -  PROCESNA INDUSTRIJA

  elektroprivreda-bh

  • TERMOELEKTRANA KAKANJ
  • TERMOELEKTRANA TUZLA
  • HIDROELEKTRANA JABLANICA 
  • RUDNICI:  KREKA,  BANOVIĆI, KAKANJ, ZENICA, ĐURĐEVIK
   mital
     volksvagen

 logoers

  • RUDNICI I TERMOELEKTRANA GACKO I UGLJEVIK
 logo jp autoceste fbih