SONDA MAG PLUS

Namjena joj je mjerenje zaliha goriva u nadzemnim i podzemnim rezervoarima (UST), kada su potrebna preciznija i pouzdanija očitavanja. Osnovne funkcije opreme su:

 • mjerenje nivoa goriva u rezervoaru,
 • mjerenje temperature goriva u rezervoaru,
 • opcionalno mjerenje gustine goriva u rezervoaru,
 • automatska korekcija količine goriva na referentnu temperaturu,detekcija i mjerenje nivoa vode u rezervoaru,
 • automatska detekcija i izvještavanje o prijemu goriva,
 • alarmni sistem koji se automatski aktivira u sljedećim slučajevima: povišeni nivo vode u rezervoaru, prepunjenje rezervoara, nedovoljno goriva u rezervoaru, potrebna isporuka, gustina izvan opsega,
 • štampanje raznih izvještaja kao što su: trenutno stanje goriva u rezervoarima, izvještaj o prijemu goriva, itd.

U svaki rezervoar mora bili instalisana sonda. Sonda se isporučuje i montira u kompletu koji sadrži: temperaturne senzore, plovak za mjerenje nivoa vode/gustine u rezervoaru, plovak za mjerenje nivoa goriva u rezervoaru, utvrđivač za plovke, mesingana spojka, plastične spojke, kabal za spajanje sa informatičkim kablom.

Sonda je mjerni uređaj koji je konstruisan i izrađen za upotrebu u Ex zonama.

Jednostavno rečeno, nivo proizvoda se određuje na osnovu vremena potrebnog da elektronički impuls pređe razdaljinu od vrha rezervoara do plovka za proizvod i nazad. Količina proizvoda se tada preračunava na osnovu poznatog nivoa proizvoda i poznatih dimenzija rezeravoara.

Omogućeno je stvarno mjerenje gustine – gustina se ne dobiva iz ostalih parametara već direktno. GVR je patentirao mjerenje gustine koristeći princip magnetnog odbijanja za direktni proračun gustine goriva. Gustina se mjeri na dnu rezervoaru, iznad bilo koje visine vode koja može biti prisutna u rezervoaru ( plovci za mjerenje gustine su iznad vrha nivoa vode). Ovo je idealan način mjerenja s obzirom da se nalazi direktno u području usisnog cjevovoda. TLS konzole prikazuju gustinu u
KG/m3, masu KG i signaliziraju alarm ukoliko je gustina izvan dozvoljenih granica;

Osnovne odlike i mjeriteljske osobine:

 • Zapremina tečnosti: mjerno područje od 120 mm do 3660 mm sa rezolucijom mjerenja 0,1 mm,
 • Temperatura tečnosti: mjerno područje od -40°C do +60°C sa rezolucijom mjerenja 0,1°C,
 • Prisustvo vode od dna rezervoara 19 mm. Rezolucija mjerenja vode 0,1 mm,
 • Rad na višim temperaturama : -40ºC do +60ºC,
 • Može se koristiti i za benzin, dizel i niz drugih dozvoljenih tekućina,
 • Može se koristiti za visoko precizne testove detekcije curenja goriva,
 • Visoka klasa tačnosti mjerenja nivoa goriva i vode,
 • Mjerenje gustine/mase opcionalno. Sonda za gustinu se temelji na postojećem
 • MAG+ dizajnu sa fabrički dodanim plovkom za gustinu koji je postavljen uz plovak za vodu.
 • Gustoća tečnosti: Za različite vrste benzina, postavljaju se granice mjerenja gustine između 700-800 kg/m3. Za različite vrste dizela, postavljaju se granice mjerenja 800-900 kg/m3. Tačnost mjerenja gustine je ±1kg/m3. Rezolucija mjerenja gustine je 0,1 kg/m3. Automatski, programirani alarm “gustina izvan opsega”. Stabilno mjerenje gustine za konzistentne i pouzdane podatke. Niska tačka osjetljivosti za mjerenje gustine.