TLS3XX AMN SISTEMI

Automatska mjerila nivo goriva (AMN) s konzolom TLS300/TLS350X te s MAG PLUS mjernim sondama su mjerila koja očitavaju nivo goriva, nivo vode i temperaturu u rezervoaru. Informacija se preko mjerne sonde prenosi na konzolu (monitor) gdje je moguće očitati izmjerenu vrijednost. Koriste se za automatsko mjerenje nivoa goriva u podzemnim i nadzemnim rezervoarima. Mjerilo mjeri temperaturu goriva kompenzirajući izmjereni nivo. Pokazuje izmjerene podatke zapremine ovisno o tabeli rezervoara i podatke kompenzovane zapremine na 15°C. Sistem opcionalno također može mjeriti curenje rezervoara pri veličinama od 0,76 l/sat (opcionalno 0,38 l/sat) ili u kontinuiranom modu uz uvjet da je ugrađen CSLD softver. Mjerilo mjeri nivo tekućine putem plovaka koji se ovisno o nivou tekućine, podiže i spušta uzduž mjerne sonde. Sistem se sastoji od LCD displeja, alfanumeričke tastature te sa/bez ugrađenog printera. Standardni ugrađeni printer omogućava brzo i tiho printanje.

Instalirani softver skuplja podatke o istakanju, zalihama – sadržaju rezervoara i isporukama/prijemu i preračunuva totale svake smjene, dana ili određenog perioda u zaseban izvještaj koji je u skladu sa zahtjevima. U modu podešavanja mogu se unositi različite granične vrijednosti upozorenja i alarmi: nivo vode u rezervoaru, potrebna isporuka, mogućnost prepunjenja rezervoara, iznenadni gubitak goriva. Putem releja mogu se pobuditi vanjski strujni krugovi: npr. udaljeni signali upozorenja, pumpe itd.

Mjerna konzola TLS-300 predviđena je za priključenje do 8 mjernih sondi, dok konzole tipa TLS350X podržavaju priključenje do 16 sondi. Mjerna konzola je kablom povezana na mjerne sonde i senzore. U konzolu je ugrađen mikroprocesor s trajnom memorijom (FLASH-EPROM) koji na osnovi memorirane konfiguracije obrađuje podatke iz mjernih sondi.

Sistem obrađuje istovremeno samo jednu sondu, obrada podataka jedne sonde traje cca. 0,1 sekundu. Konzola posjeduje dva RS232 sučelja za komunikaciju s različitim kompjuterskim sistemima. Konfiguracija se izvodi ručnim unosom potrebnih podataka preko tastature na konzoli ili pomoću PC računara posebnim programom. Potrebno je unijeti podatke o priključenim sondama, tablice zapremine i podatke o vrsti goriva. Precizno programiranje ovih informacija je krucijalni korak za ispravno funkcionisanje sistema. Informacije kao što su karakteristične tačke visina-količina te termalni koeficijent (koeficijent termalne ekspanzije tečnosti koji odgovara promjeni količine tečnosti zbog promjene temperature) moraju biti precizni da bi sistem ispravno funkcionisao. Koeficijenti visina-količina se mogu dobiti: interpolacijom tablice vodene kalibracije rezervoara (VEEDER ROOT), kalkulacijom tablice geometrije rezervoara (nije preporučljivo za preciznost VEEDER ROOT) te posmatranjem stvarnih promjena nivoa prilikom dodavanja ili oduzimanja poznatih količina (moguće na naprednijim VEEDER ROOT sistemima).

Na konzoli se mogu očitavati veličine: datum i vrijeme, visina goriva i vode, temperatura, volumen Vt i Vt15°C, volumen praznog prostora, alarmi za prepunjenje i minimalne količine, alarmi uslijed nepravilnosti rada. Određeni podaci se ne mogu iščitati sa konzole bez dodatnog programa koji mora biti instalisan na PC i povezan sa konzolom. Također konzola sama detektira punjenje te ima memorirane podatke za određeni broj posljednjih punjenja. Ovaj sistem posjeduje funkciju „Autocalibration“ i „Reconciliation“. Ako se koriste ove funkcije tada sistem mora biti povezan sa kontrolerom pumpi. Granica dopuštene pogreške za mjerenje nivoa goriva je ±4 mm.

Osnovne mogućnosti sistema:

 • Sistem TLS300 može nadgledati do 8 rezervoara, dok u slučaju TLS350 sistema, imamo mogućnost nadgledanja do 16 rezervoara,
 • Visoko efektivna i vrlo precizna tehnologija kontrole rada benzinske pumpe kao i upravljanja okolišnim aspektom,
 • Kontinuirano nadgledanja inventara,
 • RS-232 komunikacijski interfejs sa dodatnim portom pruža dva 25-pin-Dkonektora za prenos podataka na kompjutere ili na terminale koji se nalaze na prodajnim mjestima,
 • Standardni ugrađeni printer za izvještaje dokumentuje informacije o zalihama, otkrivanju curenja, alarmima i konfiguraciji konzole,
 • Sistem je CENELEC odobren, a na nivou Bosne i Hercegovine posjedujemo tipsko odobrenje za TLS300 sistem i TL350 sisteme (konzola TLS300/350+sonda MAG PLUS) kao i Ex certifikat samo za sondu, jer konzola nije uređaj koji je u protiveksplozijskoj zaštiti,
 • Imamo mogućnost programiranja alarma i to za neke od slijedećih slučajeva: nizak nivo proizvoda, maksimalan nivo proizvoda, visok nivo vode, potrebna isporuka, mogućnost prepunjenja,... Ukoliko se desi neki od alarma, dobit ćemo upozorenje kao i zvučnu signalizaciju. Svaki alarm upozorenja i alarm nivoa prati svjetlosna signalizacija blinkanjem žute ili crvene lampice na konzoli i zvučni signal. Sistem automatski memoriše i u svojoj memoriji čuva određeni broj poruka o alarmima i upozorenjima o problemima koji su se desili u prethodnom periodu, a što se može naknadno pregledati. Sve granice za upozorenja i alarme se podešavaju prilikom instalacije sistema. Ove granice je moguće, na zahtjev korisnika sistema, naknadno podesiti na druge vrijednosti,
 • Dva ugrađena izlazna releja su izlazi za alarm koji se uključuje kod presipanja/prepunjenja i za eksterni uređaj za zvučno i vizuelno upozoravanje,
 • Automatsko izvještavanje nakon isporuke goriva. U izvještaju su tačno navedeni vrijeme prije i poslije isporuke goriva, kao i količina goriva, sadržaj vode, temperatura prije i poslije isporuke goriva,
 • Uvezivanje sa korisničkim softverom preko RS232 porta ili sa nadogradnjom na IFSF moguće je povezivanje na site-controller,
 • Temperaturni opseg funkcionisanja: 0°C - 45°C,
 • Temperaturni opseg pohranjivanja: 10°C - 45°C,
 • Konzole podržavaju opciju sondi MAG PLUS bez gustine,
 • Svi rezultati mjerenja se spremaju u memoriju konzole,
 • Svako očitanje podataka sa sonde sadrži podatke o količini, eventualno prisutnoj vodi, temperaturi,
 • Podaci se spremaju u log datoteke na konzoli, po principu LIFO (Last In First Out) i nije im moguće pristupiti niti ih obrisati,
 • Sistemi TLS300/TLS350 mogu putem modema-uređaj DELTA STATION CONTROL i telefonske fiksne linije komunicirati i slati podatke kako je predvidio Pravilnik o nadzoru trgovine naftnih derivata u Federaciji BiH,
 • Softver u konzoli je prilagođen za obradu podataka sa senzora, a prosljeđivanje se vrši preko DELTA STATION CONTROL i telefonske linije prema centralnom IT sistemu smještenom u FMT,
 • TLS-350R monitoring sistem povećava vrijednost automatskog ispitivanja rezervoara uz napredno automatsko upravljanje zalihama – Business Inventory Reconciliation. Ovaj potpuno integrirani sistem automatski sakuplja odvojene podatke o zalihama goriva u rezervoaru i o dostavi, izračunava iznose na kraju svake smjene, dana ili perioda i pravi sveobuhvatan izvještaj.
 • TSL-350 koristi AccuChart, Veeder-Root-ov patentirani algoritam za kalibraciju rezervoara, da bi smanjio pogreške izazvane dinamikom kao što su nagib i skretanje rezervoara i da bi napravio optimalan grafikon za svaki od rezervoara u sistemu. Proces automatske kalibracije, koji obično traje mjesec dana, provodi se kroz tipične operativne nivoe u rezervoaru prilikom podjele goriva. Kada se izanalizira dovoljan broj validnih podataka, kalibracija je završena. Ažurirani grafikon rezervoara se može dobiti od TLS-350 putem RS- 232 interfejsa, uz upotrebu kompjutera.
 • TLS konzola nije uređaj u Ex izvedbi (protueksplozivnoj izvedbi) i kao takav ne smije biti instalisan na mjesto određeno kao Ex zona.
 • Preporučuje se prilikom svakog prijema goriva manuelno mjerenje nivoa goriva u rezervoaru mjernom letvom kao i mjerenje temperature (prije i poslije utakanja goriva u rezervoar).