TLS 2 AMN SISTEM

 GVR TLS2 AMN nudi inovativni sistem za monitoring rezervoara i detekciju gubitaka goriva s ciljem automatskog upravljanja benzinskom stanicom, kontrolom zagađenja okoline te upravljanja rizikom u mreži. Automatska mjerila nivo goriva s konzolom TLS2 te s Mag Plus mjernim sondama su mjerila koja očitavaju nivo goriva, vode, temperaturu te opcionalno gustinu u rezervoaru. Informacija se preko mjerne sonde prenosi na konzolu gdje je moguće očitati izmjerenu vrijednost. Koriste se za automatsko mjerenje nivoa goriva u podzemnim i nadzemnim cilindričnim rezervoarima. Mjerilo mjeri temperaturu goriva kompenzirajući izmjereni nivo. Pokazuje izmjerene podatke zapremine ovisno o tabeli
rezervoara. Mjerilo mjeri nivo tečnosti putem plovaka koji se ovisno o nivou tečnosti, podiže i spušta uzduž mjerne sonde.

Omogućeno je stvarno mjerenje gustine – gustina se ne dobiva iz ostalih parametara već direktno. Tačnost mjerenja gustine je ±1kg/m3. Rezolucija mjerenja gustine je 0,1 kg/m3.Automatski, programirani alarm “gustina izvan opsega”. TLS konzola prikazuje opcionalno gustinu u kg/m3, masu kg i signaliziraju alarm ukoliko je gustina izvan dozvoljenih granica. Mjerna konzola TLS-2 predviđena je za priključenje do 6 mjernih sondi ili senzora, što znači ukupno 6 mjernih mjesta.Mjerna konzola je kablom povezana na mjerne sonde i senzore. U konzolu je ugrađen mikroprocesor s trajnom memorijom (FLASHEPROM) koji na osnovi memorirane konfiguracije obrađuje podatke iz mjernih sondi.Sistem obrađuje istovremeno samo jednu sondu, obrada podataka jedne sonde traje cca. 0,1 sekundu. Konzola posjeduje dva RS232 sučelja za komunikaciju s različitim kompjuterskim sistemima i jedan paralelni komunikacijski port.

Konfiguracija se izvodi ručnim unosom potrebnih podataka ili pomoću PC računara posebnim programom. Potrebno je unijeti podatke o priključenim sondama, tablice zapremine i podatke o gorivo. Na konzoli se mogu očitavati veličine: datum i vrijeme, visina goriva i vode, temperatura, volumen Vt i Vt15°C, volumen praznog prostora, alarmi za prepunjenje i
minimalne količine, alarmi uslijed nepravilnosti rada. Određeni podaci se ne mogu iščitati sa konzole bez dodatnog programa koji mora biti instalisan na PC i povezan sa konzolom, a koji je opcionalan.Također konzola sama detektira punjenje te ima memorirane podatke za određeni broj posljednjih punjenja.

Sistem automatski prepoznaje prijem goriva u rezervoar i automatski bilježi datum i vrijeme početka i završetka prijema goriva, početnu i završnu visinu i temperaturu, odnosno zapreminu. Ovo znači da prilikom prijema goriva na upravljačkoj konzoli nije potrebno ništa uključivati niti podešavati. Podaci o određenom broju prijema goriva ostaju zapisani u konzoli i mogu se naknadno pregledati i odštampati. Veeder-Root TLS2 je sve što vam je potrebno da biste upravljali gorivom u mreži, pratili zalihe goriva, dostavljali informacije i povećali efikasnost.

Na ekranu koji reaguje na dodir ( touch screen ) nalazi se meni sa simbolima koji svako može lahko koristiti i razumjeti. Meni i izvještaji se mogu prikazati na engleskom, španskom, portugalskom, francuskom ili kineskom jeziku. Jedinica je kompaktna i praktična je za montažu na malom prostoru, a ipak sadrži sve opcije koje su vam potrebne. TLS2 je kompatibilan sa Veeder Root-ovim softverom za daljinsku komunikaciju Inform. Ovaj sistem vam pruža informacije o zalihama goriva u svakom od rezervoara na svakoj benzinskoj stanici u vašoj mreži i omogućava vam provjeru dostave i unaprijeđenje planiranja rasporeda dostave. Kada povežete TLS2 sa eksternim modemom, možete ga podesiti da vas upozori na alarme ili možete preuzimati informacije o zalihama goriva kada god to poželite. Možete povezati postojeći izlazni relej sa eksternim alarmom zbog dodatne zaštite od presipanja.

Tehničke karakteristike sistema:

 • Sposobnost nadgledanja šest rezervoara,
 • Grafički meni i displej (touch screen) koji reaguje na dodir,
 • Dva serijska komunikacijska porta (RS-232 / RS-485),
 • Jedan paralelni port za printer,
 • Izlazni relej za povezivanje sa eksternim alarmom,
 • Zvučni alarm i vizuelni alarm na prednjoj tabli, dvobojni LED (crvena i zelena),
 • Real time sat,
 • Dimenzije: visina 16,8 cm x širina 19,3 cm x dubina 10,2 cm,
 • Kompatibilan sa svim Veeder Root Mag sondama,
 • Omogućeno je centralizirano upravljanje podacima s ciljem optimizacije radne efikasnosti vašeg biznisa,
 • Provjerite i uskladite isporuke goriva u masi/kilogramima,
 • Isporuke goriva – osigurajte se da dobijete ono za šta ste platili,
 • Programirani alarmi gustoće za vrijednosti ispod i iznad specifikacije goriva,
 • Ušteda vremena za osoblje benzinske stanice nasuprot manuelne provjere gustine.