Čišćenje industrijskih postrojenja

 DELTA PETROL se vremenom profilirala u specijaliziranu firmu za čišćenje posebnih industrijskih postrojenja za koja su potrebna specifična oprema, pristupi i metode, a sve u skladu skladu sa važećim ekološkim zahtjevima i strogim pravilima zaštite na radu.

Iz široke palate mogućnosti koju nam pruža specijalizirana oprema i obučeno osoblje, dugogodišnje iskustvo u radu možemo izdvojiti slijdeća postrojenja: koagulatori, reaktori, taložni bazeni, kanali vodozahvata, pumpne stanice, kanali, prostorije i jame u koje je dospio opasni ili neopasni otpad, bazeni dekarbonizirane vode, bezini prljave vode, bazeni mulja, bazeni poluprljave vode, putox postrojenja, taložne jame bioreaktora, kanali, jame ugljene prašine i uglja, jame šljake i pepela, šljakovodi, nadzemne kote zahvaćene pepelom u energetskim postrojenjima, filterske ispune i puno puno vise.

Dugogogdišnje iskustvo, brojni uspješno realizovani poslovi, najsavremenija oprema, poštivanje zakonskih propisa su garant da nama trebate povjeriti čišćenje vašeg postrojenja, kako bi smo zajednički doprinijeli očuvanju okoliša.