Akreditacije

ISO 14001
Firmi DELTA PETROL d.o.o. Kakanj je dana 23.08.06. god. dodijeljen Certifikat ISO 14001:2004 koji potvrđuje da je proveden audit sistema upravljanja i utvrđena usaglašenost sa zahtjevima norme ISO 14001:2004. Navedeni Certifikat se odnosi na: mehaničko i mašinsko čišćenje podzemnih i nadzemnih rezervoara i separatora od nafte i naftnih derivata, zbrinjavanje otpadnih ulja od naftnih derivata i obrada zauljenih voda postupcima separacije sa konačnim zbrinjavanjem, kalibraciju mjerila protoka naftnih derivata i kalibraciju podzemnih i nadzemnih rezervoara, kao i na benzinsku stanicu.BAS EN ISO/IEC 17025
Dana 15.01.2003. godine zvanično je uručena prva AKREDITACIJA kojom se potvrđuje da "DELTA PETROL" d.o.o. Kakanj ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025 u pogledu osposobljenosti za obavljanje kalibracije mjernih instrumenata protoka tečnosti, uključujući i vodu, kao i mjernih instrumenata za volumen tečnosti.